Månad: december 2018

  • Tredje spexdagen avverkad!

    Den 28 november genomfördes ännu en spexdag. Repetitionerna växer sig långsamt men säkert mer intensiva, allt eftersom bilden blir tydligare för hur årets spex kommer genomföras. Det går till och med ett rykte om att skådespelarna har fått sina roller tilldelade..! Bilder från smörjis finner ni nedanför… Kören tar ton. Bild: Anna Johansson 2L finjusterar ljudet.…