Månad: oktober 2018

  • Jubelspexet 2019 är igång!

    Tisdag den 16 oktober hade spexet sitt första gemensamma uppstartsmöte, där alla grupper samlades för första gången och presenterade sig själva! Spexet fick även besök av Maskinsektionens JML-nämnd, som hade flera lärorika case om värderingar att ha i åtanke under det kommande spexåret! Efteråt vankades det årets första spexpub i Smörjis, där alla fick hälsa…